Upomínacie konanie – elektronický platobný rozkaz

Podávame návrhy na vydanie platobného rozkazu podľa Zákona o upomínacom konaní. Spôsob, ako získať elektronický platobný rozkaz; výhody z toho plynúce; ušetrené náklady; vyššie zisky; vhodnosť/nevhodnosť tohto typu súdneho konania pre Váš druh a výšku pohľadávky; Vám ozrejmíme na obchodnom rokovaní.