Súdne spory

Naša advokátska kancelária má dlhoročné skúsenosti so zastupovaním klientov v súdnom konaní v rámci celého územia SR. Nárok klienta posudzujeme individuálne podľa skutkových a právnych okolností každej jednotlivej veci. Vďaka našim dlhoročným skúsenostiam a vedomostiam dokážeme odhadnúť mieru šance na úspech Vášho súdneho sporu. Prioritou pre nás je dosiahnuť profesionálnym prístupom Vami želaný výsledok. Súdne konanie Vám  však neodporučíme, ak uvážime, že nádej na úspech je mizivá. Vďaka tomu šetríme Váš čas a náklady.

• posúdime Váš nárok z hľadiska možného úspechu v súdnom konaní;
• zastupujeme klientov v súdnych konaniach;
• v prípade, že si neželáte byť v súdnom konaní zastúpení advokátskou kanceláriou, vypracujeme podania (žaloby, vyjadrenia, odvolania, atď. ) vo Vašom mene;


Stretli sme sa s prípadom keď si spotrebiteľka vzala úver v banke vo výške 800 €. Spolu zaplatila na istinu a úroky sumu 1.900 €. Banka započítala celú sumu 1.900 € na úroky. V dôsledku chyby v internom systéme banka evidovala dlh na istine v sume 800 €. Následne tento dlh spolu s príslušenstvom banka postúpila inkasnej spoločnosti, ktorá podala návrh na vydanie platobného rozkazu na súd. Takýto prípad nie je výnimočný a ojedinelý. Treba sa brániť.

Nečakajte, že sa za Vaše práva niekto postaví bez Vášho pričinenia. Pomôžeme Vám s riešením Vašich sporov.


 

 

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *