Súdne spory

Naša advokátska kancelária má dlhoročné skúsenosti so zastupovaním klientov v súdnom konaní v rámci celého územia SR. Nárok klienta posudzujeme individuálne podľa skutkových a právnych okolností každej jednotlivej veci. Vďaka našim dlhoročným skúsenostiam a vedomostiam dokážeme odhadnúť mieru šance na úspech Vášho súdneho sporu. Prioritou pre nás je dosiahnuť profesionálnym prístupom Vami želaný výsledok. Súdne konanie Vám  však neodporučíme, ak uvážime, že nádej na úspech je mizivá. Vďaka tomu šetríme Váš čas a náklady.

• posúdime Váš nárok z hľadiska možného úspechu v súdnom konaní;
• zastupujeme klientov v súdnych konaniach;
• v prípade, že si neželáte byť v súdnom konaní zastúpení advokátskou kanceláriou, vypracujeme podania (žaloby, vyjadrenia, odvolania, atď. ) vo Vašom mene;