Rodinné právo

Poskytujeme komplexné právne služby v oblasti rodinného práva, v rámci ktorého Vám poskytneme najmä:

• pomoc pri rozvode podľa Vašich preferencií;
• vypracovanie dokumentov v konaní o rozvod manželstva (návrh na rozvod manželstva, vyjadrenie k návrhu na rozvod, rodičovská dohoda o úprave práv a povinností k maloletým deťom a o úprave výživného atď.);
• právne zastupovanie v súdnom konaní;
• úpravu pomerov maloletých detí na čas do rozvodu a po rozvode manželstva, zverenie dieťaťa do výchovy jedného z rodičov, striedavú osobnú starostlivosť rodičov k maloletým deťom;
• styk rodičov, prípadne ostatných príbuzných, s maloletými deťmi;
• výživné maloletých a aj plnoletých detí, príspevok na výživu rozvedeného manžela;
• určenie otcovstva, zapretie otcovstva;
• zrušenie a vyporiadanie bezpodielového spoluvlastníctva manželov (BSM), príprava a vypracovanie dohody o vyporiadaní BSM, zastupovanie v konaní pred súdom pri zrušení aj vyporiadaní BSM;