Exekúcie

V prípade, že sa voči Vám vedie exekúcia alebo máte záujem začať viesť proti svojim dlžníkom exekúciu, ponúkame Vám nasledovné právne služby:

• spíšeme a zašleme elektronický návrh  na vykonanie exekúcie na súd;
• zabezpečíme zaručenú konverziu listín (táto služba je do konca roka 2018 zdarma);
• posúdime oprávnenosť vedenia exekúcie a vypracujeme návrh na zastavenie exekúcie;
• právne zastupovanie v exekúcii;
• všeobecné právne poradenstvo týkajúce sa exekúcií.