Bezúročnosť spotrebiteľskej zmluvy

V roku 2017 sme na súdoch SR zaznamenali enormný nárast žalôb, ktoré podávajú jednotliví spotrebitelia proti svojim veriteľom. Tento trend je na vzostupe aj v roku 2018. V sporoch, v ktorých je žalobcom spotrebiteľ a žalovaným veriteľ sa spotrebitelia domáhajú svojej ochrany tým, že žiadajú napríklad:

• vydanie bezdôvodného obohatenia;
• vyhlásiť spotrebiteľský úver za bezúročný a bez poplatkov;
• určenie neplatnosti zmluvy;
• určenie neprijateľných podmienok v zmluve;


Evidujeme spory, v ktorých bol spotrebiteľ neúspešný len z toho dôvodu, že podal nekvalifikovanú žalobu, v ktorej sa tvrdilo niečo, čo nemalo súvis s predmetnou spotrebiteľskou zmluvou. Napríklad spotrebiteľka tvrdila, že dohoda o poistení úveru je neprijateľnou podmienkou v zmluve. Faux pas spočíval v tom, že úver nemala vôbec poistený. V prípade, ak by si spotrebiteľka nestiahla z internetu vzor žaloby ale poradila sa s advokátskou kanceláriou, mohla byť v spore úspešná a mohla si ušetriť finančné prostriedky za právne zastúpenie protistrany, ktoré bola povinná v neúspešnom spore uhradiť.


Naša advokátska kancelária posúdi každý Váš dlh individuálne a to z pohľadu, či ste povinní platiť  úroky; úroky z omeškania; či úver, ktorý platíte už nie je preplatený; či nie je bezúročný; či dlh nie je premlčaný; či zmluva neobsahuje neprijateľné zmluvné podmienky a podobne. Nespoliehajte sa na to, že súd z úradnej povinnosti prihliadne na premlčanie, pretože neprihliadne (PL. ÚS 11/2016 zo dňa 07.02.2018). V prípade, ak ste sa vo svojich dlhoch už takpovediac „stratili“, vieme overiť prostredníctvom verejne dostupných databáz, kto všetko sú Vaši veritelia.

 

 

 

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *