Vážený návštevník,

naša advokátska kancelária poskytuje kvalitné právne poradenstvo, zrozumiteľnou rečou a za férové ceny, ktoré si môžete dovoliť. Nájdeme riešenie aj v tých najkomplikovanejších prípadoch.

Ak si želáte napríklad:
• vymôcť svoje pohľadávky;
• zastupovať v súdnom konaní; spísať zmluvy a iné dokumenty;
• podať žalobu o vydanie bezdôvodného obohatenia;
• rozviesť sa a vyporiadať svoje bezpodielové spoluvlastníctvo manželov, stanoviť výživné;
• podať návrh na vydanie platobného rozkazu v upomínacom konaní, návrh na vykonanie exekúcie;
• podať návrh na vyhlásenie konkurzu;
• overiť platnosť výpovede od zamestnávateľa alebo zamestnanca;
• vypracovať analýzu sporu o vlastnícke právo; sporu medzi vlastníkmi bytov a správcom;
• zastaviť exekúcie, zrušiť rozhodcovský rozsudok, ďalšie právne služby;
ste na správnej adrese.


Hodnota našej práce ušetrila každému klientovi nemalé finančné prostriedky. Osobný prínos nami poskytovaných služieb sa Vám oplatí.  


Nesľubujeme, čo nevieme splniť. Ak sa nedostaví výsledok, ktorý sme Vám garantovali, vrátime Vám peniaze za poskytnuté právne poradenstvo. Naša advokátska kancelária je krytá poistením zo zodpovednosti za škodu a dbá na to, aby sa zachovalo jej dobré meno. Spokojnosť klientov je našou vizitkou.

Tešíme sa na spoluprácu.

 

Za dôveru Vám ďakuje,

JUDr. Michaela Sulačeková, advokátka